Wij zijn tegen

In deze verkiezingstijden horen we het bijna dagelijks. De politicus die de kans heeft haar of zijn project voor te stellen, gebruikt een aanzienlijk deel van de toegemeten tijd, om aan te geven waar men tegen is, welke zaken die andere voorstellen die men niet ziet zitten. En kijk even in uw eigen hart. Hoe…

We houden (te veel) van eenvoud

Denk even terug aan de laatste training die u volgde, of het laatste management, marketing of sales boek dat u gelezen heeft.  De kans is bijzonder groot (naar mijn schatting meer dan 99%) dat u er een eenvoudig systeem in leerde om bepaalde zaken te doen. Drie regels, vier wetten of wat dan ook.  Een…

Welke kleur heeft uw wereld?

Een optimist is meestal een slecht geïnformeerde realist!  Dat was zijn manier om mij duidelijk te maken dat de wereld niet zo positief was als ik wel leek te denken.  Zelf was hij specialist in het voorspellen van rampen en calamiteiten.  De enkele keren dat deze voorspellingen uitkwamen waren voldoende om hem een bijna profetisch…

Mensen met goede ideeën

Het is een van de moeilijkste uitdagingen waar we voor staan, ons eigen beeld van wat is en zou moeten zijn loslaten en een ander perspectief innemen.  Het is tevens een van de belangrijkste zaken wanneer we successen willen behalen. Chris is een bijzonder goed manager.  Ze is intelligent, gedreven, werkt lange uren en kent…

Geloofwaardigheid en overtuigingskracht

Anderen van iets overtuigen is geen eenvoudige zaak.  Mensen geloven immers de vreemdste zaken, zelfs met het bewijs van het tegendeel vlak onder hun neus.  De menselijke geest is bijzonder creatief in het zoeken naar schijnlogica om foute opvattingen te blijven aanhangen.  Zo is er bijvoorbeeld de ‘Flat Earth Society’, een groepering die halsstarrig blijft…

De kunst van het kiezen

In aanloop naar het derde deel van management met kennis van zaken dat binnen iets meer dan een maand beschikbaar zal zijn, wil ik u graag even kennis laten maken met een van de onderzoekers die in het boek aan bod komen; Sheena Iyengar.  Alhoewel quasi blind, ziet ze veel zaken veel duidelijker dan de…

Het kleinste verschil

Er zijn twee soorten ‘mindsets’, fixed en growth.  Dat was de uitkomst van de onderzoeken naar motivatie van Carol Dweck.  Ht onderzoek werd gedaan bij kinderen, maar is voor ieder van ons belangrijk.  Gaan we bevestigen dat iemand slim is, of dat hij goed werk leverde, ongeacht het resultaat? Het subtiele verschil tussen deze twee,…